Προγραμματισμός Προπονήσεων Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Εν Οψει Εορτών

Σας ενημερώνουμε πως ως τελευταία ημέρα προπονήσεων για το 2016 για τα τμήματα της ακαδημίας ποδοσφαίρου ορίζεται η Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016. Πρώτη ημέρα προπονήσεων για το 2017 ορίζεται η Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017. Οι προπονήσεις θα γίνουν φυσικά βάση του προγράμματος και των τμημάτων της Ακαδημίας. Καλές γιορτές!