ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Τεχνική σύμβουλος: Δέσποινα Πάκου

Προπονήτριες: Φραγκίσκα Αρμάου - Καλλιόπη Συκινιώτη

Προπονητές: Κώστας Κουρατίδης - Αντωνίου Γιώργος