ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Τεχνική σύμβουλος: Δέσποινα Πάκου

Προπονήτριες: Φραγκίσκα Αρμάου – Καλλιόπη Συκινιώτη

Προπονητές: Κώστας Κουρατίδης – Αντωνίου Γιώργος