ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ,  Προπονητής

ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Γενικός Αρχηγός

ΚΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,  Φροντιστής

ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Γυμναστής & Προπονητής της K12

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΥΛΙΣΤΡΙΑΔΗΣ, Προπονητής Τερματοφυλάκων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, Ορθοπαιδικός

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Φυσιοθεραπευτής

FREI JURGI, Μασσέρ

FREI CLAUDIA, Μασσέρ

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γραμματέας

ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Υπεύθυνος Τύπου

ΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Τεχνικός Διευθυντής Ακαδημιών και Προπονητής των K14, K16 & K18

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προπονητής της K10

ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Προπονητής της Κ8