ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Προπονητής