Γενική συνέλευση για την διεξαγωγή εκλογών

Γενική συνέλευση για την διεξαγωγή εκλογών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Καταστατικού του και με απόφαση που έλαβε την 01/06/2018, συγκαλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 στα γραφεία του δημοτικού σταδίου στον Κόρφο στις 18:00΄ μ.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη 10η Ιουνίου ημέρα Κυριακή στο ίδιο μέρος και την ίδια ημέρα. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί την Κυριακή 17 Ιουνίου στον ίδιο χώρο στις 11:00΄π.μ. με τα όποια παρόντα μέλη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα παρακάτω:

Θέμα 1ο : «Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017».

Θέμα 2ο: «Έγκριση ημερομηνίας (Κυριακή 17/06/2018 και ώρα 16:00΄- 19:00΄) για

               την διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της    

               Ελεγκτικής Επιτροπής».

Θέμα 3ο : «Εκλογή τριών μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την Διενέργεια  

               Εκλογών».

 

Για τον σχηματισμό του νέου Δ.Σ. απαιτούνται 15 μέλη, 12 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί.

 

Για τον σχηματισμό της Ελεγκτικής Επιτροπής απαιτούνται 3 μέλη.

 

Ταμειακώς ενήμερα μέλη είναι τα μέλη που έχουν  καταβάλει έστω και την τελευταία ημέρα της διεξαγωγής της συνέλευσης την ετήσια συνδρομή τους που ανέρχεται σε 20€.

 

Δικαίωμα εγγραφής υπάρχει ακόμα και την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Όσοι εκ των μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα και βάσει νόμου και  καταστατικού έχουν τα ανάλογα προσόντα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας  συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κωλύματα και τους περιορισμούς του άρθρου 7 του καταστατικού και του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999.

 

Και συγκεκριμένα, να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο , να μην έχουν καταδικασθεί για Ποινικά ,Οικονομικά και Αστικά αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα , να μην είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές ή εν γένει αθλητές . να μην είναι εν ενεργεία ή μη Διαιτητές , μέλος της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων ή του οικείου Συνδέσμου Διαιτητών , να μην έχουν εξαρτημένη οικονομική σχέση με την ομάδα , να μην έχουν συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον Α.Ο. Μυκόνου ή εκτέλεσης έργου , είτε ατομικά , είτε ως μέτοχοι ή εταίροι πάσης φύσεως και Τέλος να μην τους έχει στερηθεί η Φίλαθλη Αθλητική Ιδιότητα , σύμφωνα με το Ν.2725/1999 , Άρθρο 130, να είναι άνω των 18 ετών.

 

Επίσης  όσοι επιθυμούν να θέσουν Υποψηφιότητα είτε για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική επιτροπή πρέπει να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Σωματείου  στα τηλέφωνα: 2289079361(από 17:00΄- 20:00΄) και 6944337434.

 

Δυνατότητα Υποβολής Υποψηφιοτήτων υπάρχει μέχρι την Πέμπτη 14/06/2018.