Σχολή Κριτών Καλαθοσφαίρισης στη Μύκονο

Ο Σύνδεσμος Κριτών Καλαθοσφαίρισης Αττικής οργανώνει σε συνεργασία με τον Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, Σχολή Κριτών Καλαθοσφαίρισης στη Μύκονο.

Για τις αιτήσεις και πληροφορίες στον Γεώργιο Σκόρδο 6937012628